Tärkein palvelumme on toimiva prosessi

Liiketoiminnan tarpeista toimintamallin muutoksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Parhailla menetelmillä, malleilla ja teknologioilla asiakasarvon tuottoon asti. Muutoksen johtamista ilman siiloja, riippumattomasti ja kokonaisuus edellä.

document on top of stationery

Toiminnan muotoilu datan ja asiantuntijatiedon avulla

Toimintamallien muutokset sitovat yhteen kulttuurin, ihmiset, johtamisen, mittarit, prosessit, palvelu ja asiakaspolut ja teknologian. Flovion vahva osaaminen analyyseissä ja toiminnan muotoilussa on hyvä lähtökohta menestyksekkäälle kehitystyölle…

Mitattavia hyötyjä digitaalisilla ratkaisuilla

Nopeita tuloksia lyhyellä takaisinmaksulla vai kokonaisvaltaisia IT muutoksia? Toteutamme nopeat muutokset itse kokonaisvaltaisesti ja tuemme organisaatiotasi muutosmatkalla IT strategiassa, arkkitehtuuri valinnoissa, ratkaisu ja toimittajavalinnoissa…

Muutosten toteutus ja jalkautus

Kokemuksella ja kokonaisvaltaisella näkemyksellä kohti pysyvää muutosta. Tarjoamme projektien ja muutosohjelmien johtamiseen tukea koko muutosmatkalle ja jalkautamme jatkuvan parantamisen mallin ylläpitovaiheeseen…

We develop business together with the customer

2018

Founded

+90%

Growth (Y-o-Y)

+40

Customers

+100

Assignments

+10%

of Turnover from
international sales

+10

Experts

Tuki projektien toteuttamiseen

Nykytilan ja liiketoiminnan tarpeiden ymmärryksen kautta kohti pysyviä muutoksia ja  ratkaisuja, jotka tuottavat todellisia tuloksia liiketoiminnan tarpeisiin.

Erilaiset toteutus- ja vastuunjakomallit ovat meille arkipäivää. Otamme mielellään vastuun kokonaistoteutuksesta tai vaihtoehtoisesti projektijohdosta aina hankkeen resursointiin

Flovio on korkeatasoisen akateemisen tiedon ja vuosien käytännön kokemuksen yhdistävä prosessikehittämisen asiantuntijatoimisto. Hyödynnämme joustavasti erilaisia kehitysmetodeja useista viitekehyksistä kuten Lean, Six Sigma, BPM, prosessisimulointi ja palvelumuotoilu. Valitsemme aina parhaiten soveltuvat menetelmät.

Tuemme yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita erityisesti prosessimuotoilussa, prosessien optimoinnissa,  prosessien automatisoinnissa mm. Microsoftin Dynamic 365 ja Power Platformin avulla sekä organisaatiokohtaisten jatkuvan parantamisen mallien luomisessa. Lisäksi  tarjoamme prosessien ylläpitopalveluja sekä prosessianalyysejä yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Jatkuva parantaminen

Jatkuvan parantamisen jalkauttaminen ProcessOps mallilla ja markkinoiden parhaat työkalut hallitsemaan kehitystä ja  tukemaan muutosten ylläpitoa.

Huolehdimme osaamisen siirtymisestä asiakkaalle ja toteutamme jatkuvan parantamisen mallin

Leave contact request and learn about more

EN